ob_start(); Produkter - Razormind Razormind

Razormind

För Nyhetsbrev registrera dig här

Produkter

Razormind har en unik spetskompetens om Analys, Omvärldsbevakning och Finansiering.

 

ANALYSER
Analyser är ett av Razorminds kärnkompetensområden och våra analytiker är bland de främsta i Sverige på att tillhandahålla analyser med koppling till omvärldsförändringar och framtidsfrågor som demografisk utveckling, ekonomisk utveckling, urbaniseringen, globaliseringen och digitaliseringen. Någon form av analys ingår i de flesta av våra leveranser och ger våra kunder förutsättningar att fatta verksamhetsriktiga beslut. Oavsett om det gäller investeringar, etableringar, prissättning, säljvolymer, marknadsföring eller sysselsättningstillväxt. Razorminds analyser är inte bara genomarbetade och kvalitetssäkrade utan bygger på hela organisationens samlade kunskap om omvärldens förändringar.

Exempel på analyser som gjorts fram till 2015:
– Effektanalys av en hotelletablering i Härnösand – samhällsanalys 2013
– Turistisk infrastruktur – Landsbygden i Örnsköldsvik 2014
– Scenariobeskrivning av Stockholms internationella tillgänglighet 2025
– Övergripande projektering ny flygplats samt Affärsplan South Lapland Airport
– Affärs- och finansieringsplan Dundret, Gällivare
– Scenariobeskrivning över Svenska flygplatsnätet år 2020
– Analys av konsekvenser vid flygskatt
– Förutsättningar för och upphandling av ny flyglinje

 

OMVÄRLDSBEVAKNING
Det har aldrig funnits så stor tillgång till information som idag samtidigt som det aldrig har hänt så mycket saker som hela tiden kan påverka utvecklingen. Resultatet har inte gjort det enklare att ha rätt information. Behovet av att fånga relevant information till rätt tillfälle ökar dramatiskt. Fråga är om inte Information Management är en av de viktigare tjänsterna de kommande åren. Att enbart samla in pressinformation räcker inte längre. Öppna datakällor och sociala media spelar en allt starkare roll där informationsmängden ökar dramatiskt. Razormind har en stark närvaro i sociala media och har kunskap om vilka öppna datakällor som kan vara aktuella för er.

Exempel på bevakning som utförs idag:
– Utveckling hos Nordiska konkurrenter
– Utveckling för internationella målgruppers ekonomi och demografi
– Generell marknadsbevakning relevant för svenska flygplatser
– Generell marknadsbevakning relevant för svensk rese- och turistnäring

FINANSIERING
Det finns många olika typer av finansiering att tillgå inom olika näringar beroende på typ av verksamhet och geografisk position. Allt från banklån och riskkapital till egen finansiering och stöd eller bidrag. Många gånger krävs en kombination av dessa för att möjliggöra en optimal finansieringslösning och att avgöra vad som är det bästa alternativet är ofta svårt och tidskrävande. Razormind har lång erfarenhet av kapitalanskaffning och sitter på ett stort nätverk av riskkapitalister, affärsänglar och bankkontakter. Dessutom har vi god kunskap och ett brett kontaktnät inom offentlig finansiering med olika bidragsalternativ, där vi för kunds räkning kan kartlägga och hantera hela eller delar av ansökningsprocessen.

Exempel på bevakning som utförts fram till 2015:
– Finansieringsplan för flygplats
– Investerings- och finansieringsplan för ett skidområde
– Bidragsansökningar för enskilda flygplatser och destinationer i Sverige

 

FÖRELÄSNINGAR – En kunskapsinjektion till din verksamhet
Behöver ni en inspirerande och driven talare med kunskap och fokus på omvärlds- och framtidsfrågor?

Razorminds medarbetare har lång erfarenhet och arbetar dagligen med aktuella frågeställningar och den kunskapen och erfarenheter delar vi gärna med oss av. Genom att på ett pedagogiskt och underhållande sätt förklara trender, processer och modeller på ett begripligt sätt, blir det komplicerade så mycket enklare. Våra medarbetare är uppskattade föreläsare och anlitas till allt från nationella mässor och konferenser till ledningsgruppsmöten och utbildningar för personalutveckling. Razorminds föreläsningar anpassas efter kundens unika behov men kan även anordnas med relativt kort varsel inom aktuella teman.

Exempel på föreläsningar:
– Global utveckling av flyg och turism
– Turismens omsättning och den nationella strategin
– Regionala flygplatser och flygets utveckling
– Modern destinationsutveckling
– Offentlig och privat finansiering i turistnäringen
– När kommer kineserna?
– The Future of travel

Vi kombinerar gärna våra föreläsningar med workshops och en skriftlig summering för att efterlämna något bestående till kunden.

 

 

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Följ våra ar, och nyheter. Registrera dig här: