300 sekunder om flygskatt – Är det en så bra idé?

Mina tankar om en flygskatt – och varför den ökar våra utsläpp istället för att minska!...

Flygskatt ett handelshinder?

Människan har alltid rest. Resandet är en av det absolut viktigaste faktorerna för vår evolution, spridning och införskaffandet av...

Sri Lanka växer kraftigt

Stark samstämmighet bland besökarna på Sri Lanka Tourism Promotion Tour i Stockholm på onsdagskvällen att Sri Lanka växer kraftigt....

Värdet av inhemsk turism

Hade egentligen inte tänkt att kommentera Tillväxtverkets årliga redovisning av turismens omsättning i Sverige. Den blir faktiskt inte trovärdig...

Alpin utförsåkning växer igen och därmed investeringarna

Alpin utförsåkning ökar och därmed investeringarna...

Föråldrat tänk om vårt flygresande

Då har det gamla forskargänget från Chalmers och KTH återigen försökt att skapa osäkerhet i vårt flygresandes utveckling, dess nytta och dess påverkan. Det är långt ifrån första gången...

Razormind kommentarer Trafikanalys rapport om svenskt flyg

Det är ett genomgående mönster i samtliga offentliga utredningar om våra trafikslag. De utgår aldrig från varför vi reser och varför allt resande bara tycks fortsätta öka. Trafikverket som...

Strong growth in demand from Sweden to Sri Lanka

Strong consensus among the visitors of the Sri Lanka Tourism Promotion Tour in Stockholm on Wednesday night, Sri Lanka...

Antalet gästnätter i Sverige första halvåret 2016

Antalet Gästnätter i Sverige första halvåret 2016 var 25,8 miljoner Total ökning med 2,1 procent 77 procent av gästnätterna...

Vi lever i den bästa av alla tider

Det går bra nu. Vi har aldrig haft det så bra som nu. Det går inte att tolka på...