ob_start(); Razormind kommentarer Trafikanalys rapport om svenskt flyg - Razormind Razormind

Razormind

För Nyhetsbrev registrera dig här

trender

Razormind kommentarer Trafikanalys rapport om svenskt flyg

Publicerat den 20 mars, 2016

Det är ett genomgående mönster i samtliga offentliga utredningar om våra trafikslag. De utgår aldrig från varför vi reser och varför allt resande bara tycks fortsätta öka. Trafikverket som står för de flesta prognoserna ägnar sig mest åt framskrivning av trender och reagerar på volymerna först när det har eller riskerar uppstå en flaskhals. Om denna då uppstår på flyget så är det med stor sannolikhet Swedavia’s problem och inte Trafikverket som över huvud taget har ett måttligt intresse för trafikslaget.

Så mönstret går igen även i Trafikanalys rapport om tillståndet för Svenskt flyg. Jag känner igen mönstret, dvs vi tar in all tillgänglig statistik och analyserar och beskriver den vilket gör att siffrorna är rätt. Men jag saknar en beskrivning vad det är för resande som hela tiden ökar och varför ökar det, oavsett trafikslag. Varför ökar resandet till/från städer som det gör? En starkt bidragande faktor är större städer både inom Sverige men framför allt internationellt utgör en allt större del av den ekonomiska tillväxten. Och eftersom det är städer som står för stor del av tillväxten så ökar resandet, av alla möjlig skäl, kraftigt mellan just städer vilket skapar tryck på infrastruktur både inom Sverige men framför allt internationellt. (Mckinsey har en studie dör de beskriver hur de 600 största städerna i världen står för 60 procent av den globala ekonomiska tillväxten fram till 2025).

Urbaniseringen är en benhård pådrivare på resor eftersom folk flyttar till städer och ger oss den kanske allra största anledningen till en resa över huvud taget. Att hälsa på dem där hemma, vänner och släktingar. Den här typen av beskrivningar tillsammans med Globaliseringen (vårt internationella beroende som exportör och importör), Digitaliseringen som skapar helt nya globala nätverk, och en ekonomisk och demografisk utveckling som i allt större utsträckning sker utanför Europa, saknas alltid i statliga och offentliga utredningar om vårt framtida resande. Det är dessa ”megatrender” som gör att resandet internationellt hela tiden ökar och flyget som enda globala infrastruktur spelar ju en nyckelroll i den utvecklingen.

Helt klart är att Sverige och våra städer som konkurrerar på den här världsmarknaden (dom 600) är otroligt beroende av att vi har en bra infrastruktur för att både kunna konkurrera på de marknaderna och kunna ta del av den tillväxten. Vi behöver en öppen Öresundsbro, stark färjetrafik och framför allt en väl utvecklad flygtrafik med starkt svenskt nätverk och direktlinjer till starkt växande marknader utanför Europa. I Sverige så resulterar våra egna resor inom landet och våra utländska besökares resor till oss i en omsättning på 268 miljarder. Det är turismens omsättning (oavsett reseanledning). Av detta så spenderar de utländska besökarna nästan 100 miljarder och återigen. En stor del av denna omsättning och framför allt tillväxten av den är direkt beroende av att flygtrafiken fortsätter att expandera.

Så när vi inte beskriver varför resandet ökar, oavsett trafikslag, så hamnar vi ju direkt ner på trafikslaget och får en ganska platt beskrivning av dess villkor. Det märks ju om inte annat hur vi har organiserat oss idag där alla trafikslag ska vara så jämställda och jämförbara inom samma verk och myndigheter som möjligt vilket knappast är adekvat med så olika förutsättningar och påverkan från omvärlden. Vi kan knappast påverka de megatrender som idag starkt påverka nästan allt vi gör men vi borde kunna organisera oss smartare, mer taktiskt, för att kunna dra så stark nytta av trenderna som möjligt. Det gör flyget knappast i den sönderslagna struktur och otydliga myndighetsstyrning som finns idag.

En annan mycket tydlig brist i materialet, och anmärkningsvärd med tanke på materialets omfång, är en analys av flygbolagens lönsamhet och konkurrenssituation. Men det kanske är symptomatiskt eftersom flyget inte är ekonomiskt subventionerat som övriga trafikslag. Och det kanske är ännu ett skäl till att inte vara organiserat som idag.

Under tiden reser vi mer än någonsin

Här finns Trafikanalys rapport: http://www.trafa.se/luftfart/hur-gar-det-egentligen-for-svenskt-flyg-4504/

Björn Arvidsson, Razormind
#theworldisonthemove
#thestoryiseverything
#webringfactstolife

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Följ våra ar, och nyheter. Registrera dig här: