ob_start(); Föråldrat tänk om vårt flygresande - Razormind Razormind

Razormind

För Nyhetsbrev registrera dig här

trender

Föråldrat tänk om vårt flygresande

Publicerat den 1 september, 2016

Då har det gamla forskargänget från Chalmers och KTH återigen försökt att skapa osäkerhet i vårt flygresandes utveckling, dess nytta och dess påverkan. Det är långt ifrån första gången som den här typen av artiklar och rapporter dyker upp. Nu som en forskarrapport och ett debattinlägg i Svenska Dagbladet: http://www.svd.se/ohallbart-att-vi-svenskar-flyger-allt-mer/om/naringsliv:debatt?ref=iphone.svdapp.svd.se

Som vanligt en mycket ensidig bild av flygets utveckling. Fokus enbart på utrikes resor, i synnerhet långväga, och de nämner gärna Thailand, USA eller weekendresor till London. Just dessa tre destinationer stod för 9% av det totala flygresandet till/från och inom Sverige år 2015. Men i synnerhet Thailand har alltid varit ett rött skynke för flygmotståndare och upprepas i stort sett alltid även i dessa forskarrapporter. Och häri måste själva syftet med att så ensidigt försöka skuldbelägga svenskars egna resande vara så att man avgränsar allt statistik och utveckling till ett enda segment.Att samma flygplan transporterar en allt stridare ström av besökare till vårt land avhandlas inte. Att inrikesflyget sedan 1990 har minskat med 14 procent och dessa resor istället har blivit utrikes resor på grund av vårt allt mer internationella beroende och påverkan (både i affärer och privat) avhandlas inte.

Här ligger en grundläggande problematik kring de forskarrapporter men också offentliga utredningar som görs. Varför vårt resande ökar och hur vi, som konsekvens av flera omvärldsberoenden, väljer olika transportslag. Det blir bara ett torrt konstaterande, att vi flyger (och gärna till Thailand, 1,5% av utrikes trafik år 2015). Så länge vi konsekvent utelämnar de analyserna så missar vi både vilken nytta flyget har för oss i Sverige och internationellt, en mer balanserad analys av miljöpåverkan och i värsta fall vad som är rätt åtgärder för att medverka till ett hållbart resande.

Debattartikeln blir ett klassiskt försök till ett skräckscenario där flyget utpekas som det största miljöhot vi har idag. Så här gör man: Ta det internationella flygresandet till/från Sverige 1990 och 2015 och förläng den utvecklingen till 2045. Vi får naturligtvis en mycket stark utveckling när i stort sett hela globaliseringseffekten har skett under denna första period, vår import- och exportandel av BNP har fördubblats, antalet internationella besökare i affärer och privat har flerdubbats, antalet svenska som bor utomlands ökat kraftigt, antalet svenskar födda i ett annat land fördubblats. Att tro att den utvecklingen kan komma att fortsätta i samma takt blir orealistisk. Om vi tar den påstådda utvecklingskurvan för flygets utsläpp (helt utan energi- och teknikutveckling) och jämför med hur kurvan måste se ut i ett scenario där Sverige uppnår det mål som riksdagens miljömålsberedning nyligen föreslaget: 85 procents minskning av de officiellt rapporterade utsläppen till år 2045, blir det naturligtvis en väldigt misskrediterande och skev bild av verkligheten.

Vi jämför alltså två saker som ingen av dem egentligen är en åtgärdsplan, trolig utveckling eller har någon som helst teknikutveckling på flygsidan. Det är, för att vara en forskningsanalys, ett i det närmaste generande enkelt försök att skräckmåla flygets miljöpåverkan. Jag skulle kunna göra tvärtom för att enkelt visa dess orimlighet. Vi tar dagens totala utsläpp i Sverige och dess utveckling över tid, förlänger den till 2050 och vi kommer att få i det närmaste ett fossilfritt flygresande 2050 ( det finns faktiskt inom horisonten, se mer på http://www.razormind.se/nyheter/future_of_travel/). Det blir i det närmaste den motsatta bilden och möjligen lika skev den också.

Nu verkar denna forskarrapport landa i ett enda förslag på åtgärd: Miljödeklarera våra utrikes resor. Det leder ju faktiskt inte fram till något alls och blir lika energieffektiv som en flygskatt. Vill vi ha miljöbefrämjande åtgärder för flyget så borde forskarvärlden ägna större energi och mer tid till hur vi når ett allt energieffektivare och så småningom fossilfritt flygresande. Det tillsammans med hur vi skapar förutsättningar och kapital för att ta tillvara och utveckla svenska flygindustrins teknik och kunskap kommer gynna både svensk miljö och svensk ekonomi mångfaldigt mer. Vi har både kunskap och uppfinningar för att göra skillnad och Sverige kan ta fantastiska positioner som föregångare.

Kom igen nu Chalmers, Lund och KTH! Ni har hamnat i ett gammalt och föråldrat synsätt där allt som inte är spårbundet inte tycks ha någon framtid. Sluta upprepa dessa svaga och ensidiga analyser och hjälp till att skapa en bättre framtid!

Björn Arvidsson

Razormind AB

We bring facts to life

Har tidigare skrivit:

Miljövänlig flygbransch under stark utveckling!

Future of Travel

https://www.linkedin.com/today/post/author/posts#published?trk=mp-reader-h

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Följ våra ar, och nyheter. Registrera dig här: