ob_start(); Flygskatt ett handelshinder? - Razormind Razormind

Razormind

För Nyhetsbrev registrera dig här

trender

Flygskatt ett handelshinder?

Publicerat den 2 december, 2016

Människan har alltid rest. Resandet är en av det absolut viktigaste faktorerna för vår evolution, spridning och införskaffandet av kunskap, ökad tolerans och stabilitet, tillväxt i ekonomi, bättre levnadsvillkor etc. Så är det än idag. Snart var tionde arbetstillfälle i världen är relaterat till reseindustrin. Antingen som en del av resekedjan eller indirekt där vi bidrar till ekonomin när vi väl är på plats med konsumtion av tjänster och varor. I utvecklingsländer i Asien, Afrika och Sydamerika är detta en ännu större del av ekonomin och i många fall den absolut viktigaste inkomstkällan.

Jag vågar påstå att en majoritet av FNs 17 huvudmål till 2030 för en hållbar värld bygger på att vi har fri rörlighet. Vi kommer inte klara detta om västvärlden slutar att bidra i den lokala ekonomin genom vår närvaro. Både i spridning av kunskap och valuta. Det kommer inte att vara möjligt att begränsa resandet och ändå skapa välfärd, stabilitet och fred. Reseindustrin och turism måste vara en del av lösningen för en hållbar utveckling.

Ur detta perspektiv är en flygskatt helt kontraproduktiv. I synnerhet som den bygger på att vi måste sluta resa. Alla antaganden i flygskatteutredningen om att vi kommer resa i stort sett i samma omfattning som idag men välja andra transportslag är totalt förkastliga. Det finns endast ett fåtal sträckor där det finns anledning att jämföra flyg med andra alternativ och alla de handlar om sträckor i södra Sverige och endast om resan är över en eller flera övernattningar. Internationellt och i övrigt inom Sverige finns inte rationella alternativ.

Jag är dock helt enig om att vi ska införa en flygskatt. Men av ett helt annat skäl och som Johan Rockström mycket riktigt pekade ut i DI tidigare i veckan:

http://www.di.se/amnen/johan-rockstrom/

Inför gärna en skatt men som är direkt dedikerad till att stödja produktion och distribution av icke-fossilt bränsle, produktion av mer bränsleeffektiva motorer och ny flygteknologi. Allt detta är dessutom möjligt att utveckla inom Sverige där kompetens redan är på plats inom befintlig flygindustriell tillverkning och utveckling i Linköping och Trollhättan.

Jag kunde ha valt flera olika rubriker på denna blogg men valde ändå handelshindret. Hur ska vi kunna argumentera för fri handel, stärka export till utvecklingsländer men samtidigt bygga hinder för att besöka samma länder? Carl Milles staty med emigranter på en fisk som pryder detta inlägg i debatten är otroligt symbolisk och aktuell. Med en flygskatt kan jag bara konstatera att vi fortsätter att bygga på den våg av protektionism vi ser allt fler tecken på.

Under tiden: Vi lever i den bästa av alla tider!

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Följ våra ar, och nyheter. Registrera dig här: